Странице

уторак, 12. јул 2016.

Pravilan izbor stolarije - II deo

  
(nastavak prethodnog teksta)


Treba imati na umu da je svaka zgrada, kuća, soba posebna i specifična i da svaki građevinski otvor ima svoj položaj i svoje karakteristike. Od stolarije se zahteva da ponudi rešenje za sve zahteve koji se postavljaju. Kako bi mogli da se daju adekvatna rešenja postoje različiti tipovi i vrste koje se razlikuju po materijalu, profila, načinu otvaranja, kvalitetu termo i zvučne izolacije, da ne pričamo o raznim veličinama, oblicima i izgledima.

vrste prozora
Vrste prozora

Da li zvučna i termo izolacija zavisi od debljine i veličine profila?

Najznačajnija je izrada profila a ne toliko njihova veličina i debljina. Važna je pravilna izrada, način i kvalitet povezivanja delova između sebe. Savremena rešenja ne forsiraju toliko velike profile, nego elegantne i izdržljive koji uz to  imaju i lep izgled.

Kako utiče zagađenje na stolariju?


izbor stolarije


U velikim gradovima veliko je i zagađenje od saobraćaja, grejanja, industrijskih kapaciteta i td, koje utiče na sve građevinske elemente, tako i na stolariju. Posebno je taj uticaj veliki ako je kombinovan sa velikom vlažnošću vazduha. Prljavština pomešana sa vodenom parom ostaje na površini profila i stakla i tokom vremena ih oštećuje. Još jedna velika opasnost je korozija metalnih delova (okovi, ramovi itd.). Posebno je to izraženo u primorskim sredinama, gde u kombinaciji ulazi i so. Kako bi se izbegla korozija i povećala trajnost i izdržljivost, metalni delovi se štite specijalnim bojama i premazima.
Zaštita od buke
Buka je jedna vrsta zagađenje koja može vrlo negativno da utiče na naše zdravlje. Od stolarije se traži da smanji buku barem za 30 dB (decibela). To se postiže upotrebom višeslojnih stakala, ramova sa više komora i specijalnom tehnikom njihovog sastavljanja.


Dopunska oprema

izbor prozora
Izbor prozora
Kupci se obično fokusiraju na glavne delove prozora i vrata (stakla, ramove, paneli i sl.) a manja se pažnja posvećuje pratećoj opremi (kvake, šarke, dihtung guma i dr.).
Od proizvođača i prodavca treba da se traži kvalitetna dodatna oprema pošto ona i te kako utiče na karakteristike građevinske stolarije. Mogu ramovi i stakla da budu vrhunski, ali ako okov nije dobar ceo paket, neće funkcionisati kako treba. Da uzmemo primer dihtung gume koja ima ulogu sprečavanja prolaska vazduha i vode, povećava zvučnu i topotnu izolaciju, a utiče i na izdržljivost i trajnost stolarije. Kako bi ona mogla kvalitetno da obavlja svoje funkcija potrebno je da ima dobar oblik i da je napravljena od kvalitetne sirovine koja je otporna na koroziju, na atmosferske uslove, sunčevo zračenje, nisku i visku temepraturu. U današnje vreme najbolja je tz. EPDM.izbor stolarije

Standardi

Da bi se omogućilo kupcima da lakše prepoznaju kvalitetne prozore uvedeni su tehnički standardi za kvalitet. Ima ih više, ali najvažniji je ISO 9000 sa tri različite vrednosti (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003)
¾    ISO 9001 je najznačajniji i odnosi se na sve faze proizvodnje,od nastanka ideje, proizvodnje, prodaje, transporta, montiranja, kao i održavanja i servisa posle prodaje.
¾    ISO 9002 se odnosi na kvalitet proizvodnje
¾    ISO 9003 se odnosi na proveru krajnjeg kvaliteta proizvoda.

Postoji još jedan standard, specijalno namenjen stolariji, a to je RAL koji je zajedno sa oznakom CE obavezan za sve proizvode na području EU, pa i kod nas.Zaključak

Kvalitet prozora i vrata danas se postiže upotrebom duplih ili trostrukih stakala, više komornih ramova, odgovarajućih kvalitetnih okova i dihtunga, ali možda najvažnij faktor je kvalitet načina izrade stolarije. Kvalitetu proizvodnji zahteva kvalitetnu proizvodnju, tehničko znanje i dugogodišnje iskustvo. Kupci moraju biti dobro informisani kako bi mogli odabrati kvalitetnog proizvođača i prodavca stolarije.
Osim proizvodnje potrebna je još jedna stvar, a to je pravilna i kvalitetna montaža. Džaba sve ako prozor nije dobro montiran, ako postoji i najmanji zazor između njega i zida, ako je vrata nakrivo stavljena, i td.kuća na livadi