Странице

четвртак, 15. август 2019.

Toplotne performanse kod prozora i vrata
Toplotne karakteristike kod prozora i vrata se odnose na prenos toplote između neke strukture i njene okoline.

To je faktor koji pokazuje koliko dobro ta struktura (zgrada, prozori, zidovi, itd) reaguje na protok toplote između unutrašnje i spoljašne strane.


Toplotne performanse se iskazuju u smislu gubitka toplote.

Toplotne performanse prozora i vrata
Gubici toplote se odvijaju na tri načina: 


  1. Provodljivost
  2. Konvekcija
  3. Radijacija (zračenje)

Provodjivost označava prenos toplote unutar ili između dva tela koja su u direktnom kontaktu, pri što se materijali ne pomeraju za vreme kontakta

Konvekcija označava prenos toplote između površine čvrstog materijala i tečnosti ili gasa. Ovaj tip transfera uključuje kretanja putem cirkulacije

Radijacija je prenos toplote zračenjem između dva tela na različitim temperaturama.


Jedan od osnovnih postulata termodinamike glasi:  kada postoje razlike u temperaturi između dva tela, toplota će migrirati iz toplijeg u hladnije područje.


Toplotna izolacija


Toplotne performanse prozora i vrata


Toplotna izolacija je metoda sprečavanja ili barem smanjivanja prenosa toplote između dva tela sa različitim temperaturama, a koja su u termalnom kontaktu.
Koristi se u mnogim oblastima, u građevinarstvu, industriji, auto-industriji, tekstilnoj industriji, itd.

Kod toplotne izolacije zgrade, teži se smanjivanju  razmene topline između unutrašnjosti zgrade i njene okoline.

Zimi se teži da se zadrži toplota unutra, dok se leti sprečava da toplota uđe u kuću. Glavni zadatak toplotne izolacije je smanjivanje potrebne energije za grejanje i hlađenje prostorija.

Izolacioni materijali su tako dizajnirani da ometaju prenos toplote preko samog materijala, a njihov učinak je direktno zavisan od njihove toplotne provodljivosti, odnosno brzini kojom se fiksna količina energije prenosi preko poznate debljine materijala.


U-vrednost


U vrednost, ili toplotna transmisija, se koristi za merenje brzine prenosa toplote u zidovima, prozorima, vratima, podovima, krovovima i ostalim građevinskim materijalima.

U-vrednost opisuje prenos toplote u vatima, kroz kvadratni metar nekog građevinskog elementa i izražava se u jedinici W/m2K


Na primer, ako prozor sa dimenzijama 2m x 2m = 4 m2 ima U-vrednost od 1,5 W/m2K, on će provoditi 1,5 Wat energije po m2, za svaku temperaturnu razliku od jednog stepena (izražava se u kelvinovim stepenima - K).


Dakle, ako je temperatura u prostoriji 21 ºC, a spolja -1ºC, to je razlika od 22ºC. Potencijalni gubitak energije računa se na sledeći način:

1,5 W/m2K x 2 m2 x 22 = 66 W


Za prozor iste veličine, koji ima U-vrednost 1.2 W/m2K , gubitak energije se računa na sledeći način:

1,2 W/m2K x 2 m2 x 22 = 52,8 W


Merenje toplotnih karakteristika prozora i vrata

Toplotne performanse prozora i vrata

Postoje tri tipa U-vrednosti za prozore i vrata:


Uf - U vrednost ramova prozora bez stakla.

Ug - U vrednost stakla.

Uw - kombinovana U vrednost ramova i stakla

Za vrata se umesto Uw koristi Ud


Da bi se izračuna U vrednost za prozor ili vrata, mora da se znaju U-vrednosti za ramove prozora (Uf) i za staklo (Ug).Uf-vrednost zavisi od konstrukcije profila okvira, korišćenog materijala, broja komora u profilu, tipa toplotnih prekida (kod aluminijumske stolarije), kao i vrste i broja zaptivki.

Ug-vrednost zavisi od vrste i debljine stakla, veličinu razmaka između stakala, da li je prostor između staklenih ploča ispunjen vazduhom ili nekim plemenitim gasom (obično argonom, a ponekad i Kriptonom).

Kombinovanjem Uf-i Ug-vrednosti dobija se Uw-vrednost koja je mera gubitka toplote za ceo prozor.

Niža U-vrednost označava prozore sa dobrom izolacijom, a veća vrednost stolariju sa lošijim termičkim performansama.


Smanjenje U-vrednosti


Prilikom kupovine aluminijumskih prozora ili vrata, treba uzeti u obzir U-vrednosti.

Poboljšanje U-vrednosti znači smanjenje prenosa toplote kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. Da biste izabrali više toplotne performanse za prozor ili vrata, treba da tražite sledeće veličine:

  • Što je moguće nižu Uf vrednost za prozorske okvire (tanji alluminijumski profili imaju bolje Uf vrednosti)
  • Što je moguće nižu Ug vrednost za staklo - Low-E stakla, dvostruka ili trostruka stakla, argon gas između staklenih ploča, itd
  • Što je moguće veća staklena površina - vrednost Ug stakla je obično manja od Uf vrednosti kod ramova. Tako da prozori koji imaju veću staklenu površinu imaju bolje termičke karakteristike. Povećavanjem stakla smanjujete ukupnu Uw vrednost. A to znači imaćete prozore sa boljim toplotnim performansama


Završna reč


Energetska efikasnost je psotala veoma bitna kako za domaćinstva, tako i za društvo u celini. Država se uključila i preko raznih regulativa nastoji da se u praksi implementiraju neki standardi. 

Ali i pored toga, morate se osloniti sami na sebe i poznavati ove  koeficijente koji mogu da vam pomognu da odaberete stolariju sa dobrim toplotnim karakteristikama. 
Slike u tekstu su pozajmljenje sa sajta https://www.alumil.com/bosnia/

Нема коментара:

Постави коментар